با سلام

من هم مثل شما همین مشکل رو دارم دایم از من کلمه عبور می خواهد چی کار باید کرد