سلام .من نرم افزار را حذف کردم ودوباره نصب کردم .پیام میده پک47رو نصب کنین .منظورش چیه
نرم افزاد پایه دارم