سلام. بعد از خرید نسخه پایه و اون همه زحمتی که برا وارد کردن اون همه اطلاعات کردم بعد دیدم محاسبه سود و زیان داره واقعا نامید شدم از برنامه.حالاهم بعد از مطالعه سایت که نوشتین سود هر فاکتور رو جدا...