سلام
من تازه نرم افزارونصب کردم تا الن چندتا فاکتور زدم که فقط دوتاشو سودش درست داده بقیه مشکل داره
چند بار اجناسی که وارد کردمو بررسی کردم درست بود
مثلا من فروش روزاه ام 2.300000 بوده میزنم سود...