سلام من خیلی طالب نرم افزار حساب داری میم هستم
نسخه اصلیشو از کجا میتونم تهیه کنم؟