تاریخ ساخت : 16-05-90

برای دریافت بر روی لینک زیر کلیک کنید .

http://forum.mimsoft.ir/UP/MimUpgrade32.zip
این نسخه تغییرات بسیار زیادی از لحاظ ظاهر و باطن داشته. بنابراین بعد نصب :