برای دریافت دفترچه راهنما بر روی لینک زیر کلیک کنید .

http://forum.mimsoft.ir/UP/MimDocument.pdf