قابلیت ها :
- فاکتور خريد، فروش، پيش فاکتور، برگشت از خريد، برگشت از فروش (فاکتور ترکيبي خدمات)
- انواع اسناد انبار (اول دوره، رسيد، حواله، مرجوعي، ضايعات، امانت، سرقت، .....)
- موجودي اوليه بانکها، صندوق، مخاطبين، سرمايه گذاران
- طبقه بندي کالاها با کدينگ شناور تا سه سطح اصلي، فرعي و کالا به صورت درختي
- انواع بانکها و حساب هاي بانکي و تعدد انبار
- انواع مخاطبين (فروشندگان، خريداران، واسطه ها، سرمايه گذاران، ......) و قابل انتقال به دفترچه تلفن
- اطلاعات پرسنلي کارکنان، فهرست حقوق و دستمزد کارکنان و توليد سند اتوماتيک
- طبقه بندي سرفصل هاي حسابداري با تعيين طول و کدينگ شناور، سرفصل هاي حساب براي اسناد دستي و اتوماتيک
- انواع مراکز هزينه براي سرفصل هاي حسابداري
- مديريت کليه چک هاي دريافتي و پرداختي (وصولي، برگشتي، ابطالي......) و چاپ چک
- نقل و انتقال اتوماتيک وجوه مالي (بانک ها، صندوق، مخاطبين، سرمايه گذاران، هزينه ها، درآمدها،......)
- توليد سند حسابداري اتوماتيک (فاکتورها، حسابهاي بانکي، چک ها، حقوق کارکنان، انواع نقل و انتقالات وجوه)
- توليد سند دستي و سند افتتاحيه و اختتاميه بصورت کاملاً اتوماتيک و دستي
- تبديل انواع اسناد موقت و دائم به يکديگر بصورت آزاد در هر مقطع زماني و تصحيح انواع اسناد مرتبط
- تبديل تمام گزارشات به فايلهاي با ساختار PDF و Excel و Word و Html و Text
- انواع جستجوهاي هوشمند براساس کالاها، فاکتورها، اسناد انبار، اسناد حسابداري، نقل و انتقال وجوه.....
- تغيير کدينگ کالاها، انبارها، حسابها، فاکتورها، اسناد انبار، اسناد حسابداري، در هر زمان بدون اختلال در عملکرد نرم افزار
- آموزش نرم افزار به صورت مالتي مديا از درون برنامه، دفترچه تلفن، تهيه پشتيبان، بازيابي اطلاعات و سطوح دسترسي درختي و قدرتمند براي کاربران تحت شبکه

انواع گزارشات متنوع شامل:

کاردکس کالا، موجودي کالا، گردش نقدينگي صندوق، موجودي صندوق، گردش حساب مخاطبين، محاسبه سود فاکتور و مشتری و کالا، گردش نقدينگي بانک، موجودي بانکها، دفتر روزنامه، دفتر کل، دفتر معين، دفتر تفضيل، تراز آزمايشي، صورت سود و زيان، ترازنامه، چاپ فاکتورها رسيد دريافت از مخاطب،............