با سلام
من از نسخه پایه و ورژن 50.18.0 استفاده میکنم
مراحل زیر را به ترتیب طی میکنم تا یک فروشنده معرفی نمایم و اجناس او را به فروش رسانده سرمایه را به او برگردانم و سود فروش حاصل از اجناس را با او نصف نمایم.
لطف کنید بگویید مشکل در کجاست؟