با سلام نرم افزار را نصب کرده ام کد فعال سازی را هم دریافت و در قسمت مربوه وارد میکنم لیکن نرم افزار راه اندازی نمیشود