نرم افزار رو نصب کردم.کد فعال ساز رو از اینترنت گرفتم و وارد کردم.گزینه تایید در کادر عمل نمیکرد.بعد از چند بار تلاش برای فعال کردن کلید مورد نظر نرم افزار هنگ کرد.نرم افزار رو بستم.سیستم رو ریست کردم هر کار کرم نرم افزار بالا نیامد.
نرم افزار رو پاک کردم مجددا نصب کردم .جهت باز کردن نرم افزار اقدالم میکردمخ این یام خطا میاد
has stopped workingسیستم یکپارچه حسابداری
...windows is checking for
بعد از چند لحظه این خطا میاد
a problem caused the program to stop working correctly.