با سلام
نسخه جدید حسابداری میم کی آماده میشه؟
ممنون از نرم افزار خوبتان خدایی روان و بی نقص هست.